Nyilvános vitára hívjuk Rácz Zsófia leendő helyettes államtitkárt!

ADOM Diákmozgalom

A mozgalommá alakuló Független Diákparlament – amely Alternatív Diákközpontú Oktatásért Mozgalom (ADOM) néven folytatja munkáját – tagjaiként mi is értesültünk Rácz Zsófia államtitkár-helyettesi kinevezéséről, amely nagy port kavart a hazai közbeszédben. Szeretnénk az erről szóló diskurzust szakmai mederbe terelni.

Éppen ezért nyilvános vitára hívjuk a leendő ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkár, az alábbi négy témakörben:

1. Ön szerint milyen kilátásai vannak egy fiatal pályakezdő munkavállalónak a lakhatás finanszírozásával kapcsolatban?

 

2. Milyen megoldást lát a tanárszakos hallgatók helyzetére, akiknek a közoktatásban tapasztalható alacsony fizetések miatt választaniuk kell a pedagógus hivatás és a tisztes megélhetés, családalapítás között?

 

3. Ön milyen lehetőségeket lát az iskolai nyelvoktatás fejlesztésére, tudván hogy a közoktatásban elég komoly hiány van képzett nyelvtanárokból?

 

4. Az elmúlt években több alkalommal is kivezényeltek diákokat tanítási időben politikai tartalmú állami rendezvényekre, vagy látogattak el politikusok közoktatási intézményekbe, gyakorlatilag biodíszletnek használva a diákokat. Mit gondol erről?

A vita megtartását az egyetemi vizsgaidőszak lezárultát követően, egy februári időpontban javasoljuk, hogy egyetemi hallgatóként ne befolyásolja Rácz Zsófia tanulmányait.

A vita résztvevője elképzelésünk szerint 3 fő lenne:

Rácz Zsófia, leendő ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkár;

Tarnay Kristóf Ábel, egyetemi hallgató, szervezetünk alelnöke;

– valamint egy moderátor.

A moderátor személyét és a vita pontos szabályait konszenzusos alapon jelöljük ki.

Budapest, 2019. december 6.
Alternatív Diákközpontú Oktatásért Mozgalom

 

Címlapkép forrása: Novák Katalin / Facebook