Megjelent az érettségi rendelet, itt vannak az idei érettségi szabályai!

ADOM Diákmozgalom

A mai napon végre megjelent az érettségivel kapcsolatos kormányrendelet. A tartalmát az alábbi cikkben foglaljuk össze.

1. 2020. május 4. és 21. között szervezik meg az írásbeli vizsgákat.
2. Csak az alsóbb évesek vizsgáit törlik, a végzősökét és a végzés utáni jelentkezőkét nem.
3. Az első héten 8 helyett 9 órakor kezdődnek az írásbeli vizsgák.
4. Kérvényezni lehet, hogy az emelt szintű vizsgát változtassák meg középszintűre. Fordítva, tehát középről emelt szintre csak idegen nyelvi érettségit lehet kérvényezni. Ezeket a kérelmeket április 21-ig kell benyújtani.
5. Az igazgató – Vizsgaszabályzat szerinti szakértői bizottság szakvéleményére alapozott – döntése szerint tehető kivételes szóbeli vizsga az írásbeli helyett.
6. 12% és 25% közötti írásbeli eredmény esetén szóbelizni kell.
7. Vizuális kultúra tantárgyból csak írásbeli rész van, gyakorlati nincsen.
8. Testnevelésből közép szinten szóbeli vizsga lesz (ami a vizsgaidőszak bármelyik napján lebonyolítható), emelt szinten pedig 4 altételt kell húzni (két A, két B).

A pontos érettségi időpontok:
2020. május 4. 9 óra: Magyar nyelv és irodalom
2020. május 5. 9 óra: Matematika
2020. május 6. 9 óra: Történelem
2020. május 7. 9 óra: Angol nyelv
2020. május 8. 9 óra: Német nyelv
2020. május 11. 8 óra: Filozófia, Nemzetiségi nyelv és irodalom
2020. május 11. 14 óra: Francia nyelv
2020. május 12. 8 óra: Kémia
2020. május 12. 14 óra: Földrajz
2020. május 13. 8 óra: Biológia
2020. május 13. 14 óra: Társadalomismeret; Mozgóképkultúra és médiaismeret
2020. május 14. 8 óra: ágazati szakmai vizsgatárgyak, ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak
2020. május 15. 8 óra: Informatika (középszint)
2020. május 15. 14 óra: ének-zene, művészettörténet, belügyi rendészeti ismeretek
2020. május 18. 8 óra: Informatika (emelt szint), Dráma
2020. május 18. 14 óra: latin nyelv, héber nyelv
2020. május 19. 8 óra: Fizika
2020. május 19. 14 óra: Vizuális kultúra
2020. május 20. 8 óra: orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon
nem szereplő nyelvek
2020. május 20. 14 óra: gazdasági ismeretek, katonai alapismeretek, természettudomány, pszichológia
2020. május 21. 8 óra: Spanyol nyelv
2020. május 21. 14 óra: Olasz nyelv
Megtekintés: 2020. május 28-29.
Értékelésre vonatkozó észrevétel beadási határideje: 2020. június 2. 16 óra
A kivételes esetekben megszervezett szóbeli vizsgák időszaka: 2020. június 11-13., valamint június 15-16.

Forrás: Magyar Közlöny 2020. évi 77. szám
Kép forrása: MTI / Mohai Balázs