Alapítvány / Foundation

2020-ban az ADOM Diákmozgalom bírósági bejegyzésre került alapítványi formában, Alapítvány a Diákközpontú Oktatásért néven.

Alapítványunk célja a Magyarországon tanuló diákok érdekképviselete; a velük foglalkozó szervezetek, oktatási intézmények és pedagógusok nevelési oktatási szakmai munkájának segítése; ifjúsági és civil érdekképviseleti tevékenységük elősegítése, működésük támogatása; az állampolgárok közösségi kezdeményező és cselekvőképességének, tudatosságának és asszertivitásának fejlesztése.

Alapítványunk tevékenységei

 • kiállítások, rendezvények, konferenciák, tanfolyamok, tanulmányutak, workshopok szervezése,
 • nevelés, oktatás, ismeretterjesztés, képességfejlesztés,
 • szakmai kiadványok kiadása
 • tudományos tevékenység, kutatás,
 • oktatási eszközök beszerzése,
 • kulturális tevékenység,
 • gyermek- és ifjúságvédelem, érdekképviselet,
 • szociális tevékenység
 • emberi és állampolgári jogok védelme,
 • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
 • közösségszervezés, közösségfejlesztés

Átláthatóság

The aim of our foundation is to represent the interests of students studying in Hungary; assist in the educational work of organizations, educational institutions and teachers working with them; promote their youth and civic advocacy activities and support their operation; and develop citizens’ capacity for community initiative and action, awareness and assertiveness.

Activities of Foundation for Student-Centered Education

 • organization of exhibitions, events, conferences, courses, study tours, workshops,
 • education, training, dissemination of knowledge, skills development,
 • production of professional publications,
 • elaboration of policy proposals,
 • scientific activity, research,
 • purchase of educational equipment,
 • cultural activity,
 • child and youth protection, advocacy,
 • social activity,
 • protection of human and civil rights,
 • promoting social equality of opportunity for disadvantaged groups,
 • community organization, community development